Spotkanie opłatkowe

Spotkanie dla Pątników odbędzie się w Santuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Warszawie dn. 07.01.2023 r. o godzinie 15:00. Serdecznie zapraszamy!

Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel!

Niezliczone wieki upłynęły od stworzenia świata, kiedy na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, i ulepił człowieka na swój obraz; Także wiele wieków od dnia, gdy po potopie Najwyższy położył łuk na obłokach na znak przymierza i pokoju; W dwudziestym pierwszym wieku po wyjściu ojca naszego w wierze, Abrahama, z Ur Chaldejskiego; Dwanaście wieków po … Dowiedz się więcej

Dzień 10

Maryja – Niewiasta Eucharystii. J 2,5-11 Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie». Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: «Napełnijcie stągwie wodą!» I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: «Zaczerpnijcie teraz … Dowiedz się więcej

Dzień 9

Właściwy sposób celebrowania Eucharystii. J 6,53-56 Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym … Dowiedz się więcej

Dzień 8

Eucharystia – śpiew na chwałę Boga. Rdz 14,17-20 Gdy Abram wracał po zwycięstwie odniesionym nad Kedorlaomerem i królami, którzy z nim byli, wyszedł mu na spotkanie do doliny Szawe, czyli Królewskiej, król Sodomy. Melchizedek zaś, król Szalemu, wyniósł chleb i wino; a [ponieważ] był on kapłanem Boga Najwyższego, błogosławił Abrama, mówiąc: «Niech będzie błogosławiony Abram … Dowiedz się więcej

Dzień 7

Gesty liturgiczne wyrazem ducha i jedności uczestników. J 17, 20-23 Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I … Dowiedz się więcej

Dzień 6

Znaczenie i związek poszczególnych części Eucharystii. 1 Krl 19,5-8 A oto anioł, trącając go, powiedział mu: «Wstań, jedz!» Eliasz spojrzał, a oto przy jego głowie podpłomyk i dzban z wodą. Zjadł więc i wypił, i znów się położył. Powtórnie anioł Pański wrócił i trącając go, powiedział: «Wstań, jedz, bo przed tobą długa droga». Powstawszy zatem, … Dowiedz się więcej

Dzień 5

Struktura celebracji eucharystycznej. Mt 26,26-30 A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje». Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz … Dowiedz się więcej

Dzień 4

Przygotowanie do Eucharystii. Wj 16,14-15 Gdy się warstwa rosy uniosła ku górze, wówczas na pustyni leżało coś drobnego, ziarnistego, niby szron na ziemi. Na widok tego Izraelici pytali się wzajemnie: «Co to jest?» – gdyż nie wiedzieli, co to było. Wtedy powiedział do nich Mojżesz: «To jest chleb, który daje wam Pan na pokarm.  Patron dnia: … Dowiedz się więcej

Dzień 3

Sakrament Kapłaństwa i cuda eucharystyczne. J 6,10-13 Jezus zatem rzekł: «Każcie ludziom usiąść!» A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: … Dowiedz się więcej