Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin – Konferencja – dzień X

Dzień X – Trwać w nauce Kościoła wraz z Maryją Intencja dnia – „będziesz miłował” – iść śladem Maryi i trwać w wierności postanowieniom i natchnieniom Ducha Świętego „Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie … Dowiedz się więcej

Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin – Konferencja – dzień IX

Dzień IX – Wyznać wiarę i miłość Chrystusowi (J 21, 15–19) Intencja dnia – bym umiał każdego dnia stawać w prawdzie, wyznawać wiarę i miłość Chrystusowi Słowo dnia /szczególnie na strefę ciszy/ „A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział Mu: Tak, Panie, Ty … Dowiedz się więcej

Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin – Konferencja – dzień VIII

Dzień VIII Usłyszeć głos Chrystusa – przyjąć dar sakramentów świętych (Mt 26, 26–30) Intencja dnia – by stawać się solą ziemi, dzięki Słowu Boga i Sakramentom Słowo dnia /szczególnie na strefę ciszy/ „A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje. Następnie … Dowiedz się więcej

Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin – Konferencja – dzień VII

Dzień VII – Przeżywać próby wiary w świetle Ewangelii (Mt 10,17–42) Intencja dnia – męstwo w mocy Ducha Świętego trzyma się serca, a nie zbroi Słowo dnia /szczególnie na strefę ciszy/ „U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, który się … Dowiedz się więcej

Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin – Konferencja – dzień VI

Dzień VI – Realizować osobiste powołanie (J 3,30) Intencja dnia – odkrywać i pogłębiać przyjaźń z Jezusem na drodze swojego powołania. Słowo dnia /szczególnie na strefę ciszy/ „Przyszli więc do Jana i powiedzieli do niego: Nauczycielu, oto Ten, który był z tobą po drugiej stronie Jordanu i o którym ty wydałeś świadectwo, teraz udziela chrztu … Dowiedz się więcej

Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin – Konferencja – dzień V

Dzień V – Rozwijać wyobraźnię miłosierdzia Intencja dnia – doświadczyć daru Bożego Miłosierdzia Słowo dnia /szczególnie na strefę ciszy/ „Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: Pójdź za Mną! On wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników … Dowiedz się więcej

Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin – Konferencja – dzień IV

Dzień IV – Iść z Jezusem i za Jezusem we współczesnym świecie (Mt 8, 18-22) Intencja dnia – rozeznać sens i drogę życia oraz powołanie we współczesnym świecie. Słowo dnia /szczególnie na strefę ciszy/. „Gdy Jezus zobaczył tłum dokoła siebie, kazał odpłynąć na drugą stronę. Wtem przystąpił pewien uczony w Piśmie i rzekł do Niego: … Dowiedz się więcej

Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin – Konferencja – dzień III

Dzień III – Podążać drogą Błogosławieństw Intencja dnia – błogosławcie a nie złorzeczcie. Słowo dnia /szczególnie na strefę ciszy/. „Nie oddawajcie złym za złe ani złorzeczeniem za złorzeczenie! Przeciwnie zaś, błogosławcie! Do tego bowiem jesteście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Kto bowiem chce miłować życie i oglądać dni szczęśliwe, niech wstrzyma język od złego i wargi … Dowiedz się więcej

Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin – Konferencja – dzień II

Dzień II – Przyjąć Światło Ewangelii Intencja dnia – by światło ewangelii zapłonęło w naszych sercach. Słowo dnia /szczególnie na strefę ciszy/. „Gdy /Jezus/ posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: … Dowiedz się więcej

Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin – Konferencja – dzień I

Dzień I – Uwierzyć we Wcielenie Syna Bożego (Mt 1,18-25) Intencja dnia – Aby Słowo Boże stawało się ciałem w naszym życiu. Słowo dnia /szczególnie na strefę ciszy/. „Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. Po tym poznajecie Ducha Bożego: każdy duch, … Dowiedz się więcej