Wigilijne Spotkanie Popielgrzymkowe

Pielgrzymów, zarówno pieszych, jak i duchowych, zapraszamy na spotkanie wigilijne w Parafii Narodzenia Pańskiego przy Sanktuarium MB Ostrobramskiej w Warszawie – w niedzielę 12 stycznia spotykamy się na mszy o 10:00. Po mszy Proboszcz zaprasza do Auli św. Jana Pawła II, gdzie podzielimy się opłatkiem, a po 12:00 na jasełka.

Rozważania Dzień X. Temat dnia: Jesteśmy gotowi na wszystko

Tekst dnia: „Gdy on przybył i zobaczył działanie łaski Bożej, ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem wytrwali przy Panu; był bowiem człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary. Pozyskano wtedy wielką liczbę [wiernych] dla Pana.  Udał się też do Tarsu, aby odszukać Szawła. A kiedy [go] znalazł, przyprowadził do Antiochii i przez cały rok pracowali … Czytaj dalej

Rozważania Dzień IX. Temat dnia: Głoszę Dobrą Nowinę słowem i czynem

Tekst dnia: „A teraz spójrz, Panie, na ich groźby i daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą,  gdy Ty wyciągać będziesz swą rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię świętego Sługi Twego, Jezusa». Po tej modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani, wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże”. (Dz … Czytaj dalej

Rozważania Dzień VIII. Temat dnia: Jestem pogodny

Tekst dnia: „Tak bowiem nakazał nam Pan: Ustanowiłem Cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi» Poganie słysząc to radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli.  Słowo Pańskie rozszerzało się po całym kraju. Ale Żydzi podburzyli pobożne a wpływowe niewiasty i znaczniejszych obywateli, wzniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i … Czytaj dalej

Rozważania Dzień VII. Temat dnia: Żyję łaskami sakramentów świętych

Tekst dnia: „Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego.  Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali [Apostołowie] na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha … Czytaj dalej

Rozważania Dzień VI. Temat dnia: Jestem posłuszny Bogu i Jego natchnieniom

Tekst dnia: „W Antiochii, w tamtejszym Kościele, byli prorokami i nauczycielami: Barnaba i Szymon zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się razem z Herodem tetrarchą, i Szaweł.  Gdy odprawili publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: «Wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem».  Wtedy po poście i modlitwie oraz po … Czytaj dalej

Rozważania Dzień V. Temat dnia: Przebaczam

Tekst dnia: „Gdy to usłyszeli, zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na niego. A on pełen Ducha Świętego patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po prawicy Boga. I rzekł: «Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga». A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy … Czytaj dalej

Rozważania Dzień IV. Temat dnia: Jestem świadkiem 

Tekst dnia:  „Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym».  Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?»  Odpowiedział im: «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i … Czytaj dalej

Rozważania Dzień III. Temat dnia: Uczę się pracować nad sobą

Tekst dnia: Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca: «Cóż mamy czynić, bracia?» – zapytali Piotra i pozostałych Apostołów. «Nawróćcie się – powiedział do nich Piotr – i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, … Czytaj dalej