Spotkanie opłatkowe

Spotkanie dla Pątników odbędzie się w Santuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Warszawie dn. 07.01.2023 r. o godzinie 15:00. Serdecznie zapraszamy!

Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel!

Niezliczone wieki upłynęły od stworzenia świata, kiedy na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, i ulepił człowieka na swój obraz; Także wiele wieków od dnia, gdy po potopie Najwyższy położył łuk na obłokach na znak przymierza i pokoju; W dwudziestym pierwszym wieku po wyjściu ojca naszego w wierze, Abrahama, z Ur Chaldejskiego; Dwanaście wieków po … Dowiedz się więcej