Dzień 10 – Refleksja apelowa

Nadszedł wyjątkowy wieczór. Dopełnia się dzieło modlitwy w diecezji warszawsko-praskiej i całej naszej Ojczyźnie. Niezliczone osoby z oddanym sercem i gorliwością wiary podejmowały modlitwę, podejmowały praktyki postne, w różnoraki sposób pielgrzymowały do tronu Pani Jasnogórskiej, z oddaniem angażowały się w wielorakie dzieła dla Bożej Chwały. Nadszedł Czas Cudu! Jaki on będzie? Jakiego oczekujemy? A jaki … Czytaj dalej

Dzień 10 – Rozważania różańcowe

Tajemnica Modlitwy w Ogrójcu Panie Jezu! Chcemy trwać na modlitwie i zawsze być Twoimi uczniami. Niech wstawiennictwo Matki Bożej umacnia nas, abyśmy nigdy nie zwątpili w opiekę Boga. Tajemnica Biczowania Panie Jezu! Nie chcemy zadać ran Twojemu Ciału, jakim jest Kościół. Niech wstawiennictwo Matki Bożej uczyni z nas oddanych obrońców łaski, życia, godności, jedności i … Czytaj dalej

Dzień 10 – Św. Jan Paweł II

Redemptoris Mater (n. 17) 23. Jeżeli zapis Ewangelii Janowej o Kanie Galilejskiej mówi o macierzyńskiej trosce Maryi u początku mesjańskiej działalności Chrystusa, to istnieje inny jeszcze zapis tej samej Ewangelii, który owo Maryjne macierzyństwo w zbawczej ekonomii łaski potwierdza w momencie szczytowym, to znaczy wówczas, gdy spełnia się ofiara krzyżowa Chrystusa, Jego paschalna tajemnica. Zapis … Czytaj dalej

Dzień 10 – Sługa Boży Stefan Wyszyński

Pragniemy Tobie, najlepsza Matko, wyrazić naszą żywą radość, że pierwsza Ty doznałaś łaski spotkania z Trójcą Świętą: z Ojcem, który do Ciebie posyłał zwiastuna; z Synem, który miał się w Tobie stać ciałem; i z Duchem Świętym, przez którego działanie z woli Ojca zostałaś Matką Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Tobie za to, że powiedziałaś zwiastunowi: „Oto … Czytaj dalej

Dzień 10 – Wprowadzenie

DZIEŃ DZIESIĄTY14 SIERPNIA (PIĄTEK)ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO DZIEŃ POKORYMatko moja Łaskawa,kiedyś myślałem, że wszystko mogę,bo mam otwartą głowę, zdolne ręce i dobre chęci.Nawet myślałem, że mogę zostać kimś ważnym!Ale poznałem siebie i teraz pragnę jedynie skryć się w Twoim Sercui błagać, byś mnie w Nim ukrytegoprzeniosła przez życie! WPROWADZENIEKochana Matko, Maryjo! Przed 100 laty, objawiłaś się … Czytaj dalej

Dzień 9 – Refleksja apelowa

Dziękujemy Boże za ten wyjątkowy dzień, w którym rozlała się Twoja Łaska i objawiła Twoja Miłość! Jak kochające dzieci, pragniemy wypowiedzieć w głębi naszych dusz to wszystko, co dzięki Twojej Łasce wypełniło się w naszym życiu oraz we wspólnocie wiary uwielbiać za wielkie dzieła Twojej Dobroci. Oddajemy wszystkie nasze starania i prosimy gorąco, abyś przeprowadził … Czytaj dalej

Dzień 9 – Rozważania różańcowe

Tajemnica Chrztu Pańskiego Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata! Wspomagaj nas, abyśmy z wdzięcznością przyjmując Miłość Boga, z oddaniem odpowiadali na Nią w naszym życiu! Niech wstawiennictwo Matki Bożej chroni w nas Łaskę Boga. Tajemnica Cudu w Kanie Boski Oblubieńcze, który obdarzasz Swój lud weselem! Wspomagaj nas, abyśmy zawsze z godnością nosili szatę wybrania za … Czytaj dalej

Dzień 9 – Św. Jan Paweł II

Redemptoris Mater (n. 39-40) 39. Pod tym kątem wypada raz jeszcze rozważyć owo wydarzenie podstawowe w Boskiej ekonomii zbawienia, czyli Wcielenie Słowa w momencie zwiastowania. Jest rzeczą znamienną, iż Maryja, uznając w słowie zwiastuna wolę Najwyższego i poddając się Jego mocy, mówi: „Oto Ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa!” (Łk 1, … Czytaj dalej

Dzień 9 – Sługa Boży Stefan Wyszyński

… Była tam Matka ….” Oto są gody w „Kanie Kościoła”, na których jest Matka Chrystusowa. Może się wam wydać, że jest to jakieś przestawienie kolejności, ale tak było od początku. Tak było już wtedy, gdy jeszcze nikt nie wiedział o Chrystusie, o tym, że Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Wiedziała o … Czytaj dalej