Dzień 3

Sakrament Kapłaństwa i cuda eucharystyczne.

J 6,10-13

Jezus zatem rzekł: «Każcie ludziom usiąść!» A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: «Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło». Zebrali więc, i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, które zostały po spożywających, napełnili dwanaście koszów.

Patron dnia: Św. Jan Vianney

„wszystkie dobre uczynki razem wzięte nie są warte jednej mszy świętej, bo tamte są dziełami ludzkimi, a msza jest dziełem Bożym”.