Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel!

Niezliczone wieki upłynęły od stworzenia świata,

kiedy na początku Bóg stworzył niebo i ziemię,

i ulepił człowieka na swój obraz;

Także wiele wieków od dnia, gdy po potopie

Najwyższy położył łuk na obłokach na znak przymierza i pokoju;

W dwudziestym pierwszym wieku po wyjściu ojca naszego w wierze,

Abrahama, z Ur Chaldejskiego;

Dwanaście wieków po wyjściu Ludu Izraela z ziemi egipskiej

pod przewodnictwem Mojżesza;

Około tysiąca lat od namaszczenia Dawida na króla;

W tygodniu sześćdziesiątym piątym zgodnie z proroctwem Daniela;

W dziewięćdziesiątym czwartym roku Olimpiady;

W roku czterdziestym drugim panowania Cezara Oktawiana Augusta;

Gdy cały świat mieszkał w pokoju;

Jezus Chrystus, przedwieczny Syn przedwiecznego Ojca,

z Ducha Świętego poczęty, w dziewiątym miesiącu od poczęcia narodzony

z Najświętszej Dziewicy w Betlejem judzkim stał się człowiekiem:

Narodzenie Pana naszego Jezusa Chrystusa według ciała.

Błogosławionego czasu Świąt Narodzenia Pańskiego! ❤️❤️❤️