Dzień 9 – Refleksja apelowa

Dziękujemy Boże za ten wyjątkowy dzień, w którym rozlała się Twoja Łaska i objawiła Twoja Miłość! Jak kochające dzieci, pragniemy wypowiedzieć w głębi naszych dusz to wszystko, co dzięki Twojej Łasce wypełniło się w naszym życiu oraz we wspólnocie wiary uwielbiać za wielkie dzieła Twojej Dobroci. Oddajemy wszystkie nasze starania i prosimy gorąco, abyś przeprowadził … Czytaj dalej

Dzień 9 – Rozważania różańcowe

Tajemnica Chrztu Pańskiego Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata! Wspomagaj nas, abyśmy z wdzięcznością przyjmując Miłość Boga, z oddaniem odpowiadali na Nią w naszym życiu! Niech wstawiennictwo Matki Bożej chroni w nas Łaskę Boga. Tajemnica Cudu w Kanie Boski Oblubieńcze, który obdarzasz Swój lud weselem! Wspomagaj nas, abyśmy zawsze z godnością nosili szatę wybrania za … Czytaj dalej

Dzień 9 – Św. Jan Paweł II

Redemptoris Mater (n. 39-40) 39. Pod tym kątem wypada raz jeszcze rozważyć owo wydarzenie podstawowe w Boskiej ekonomii zbawienia, czyli Wcielenie Słowa w momencie zwiastowania. Jest rzeczą znamienną, iż Maryja, uznając w słowie zwiastuna wolę Najwyższego i poddając się Jego mocy, mówi: „Oto Ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa!” (Łk 1, … Czytaj dalej

Dzień 9 – Sługa Boży Stefan Wyszyński

… Była tam Matka ….” Oto są gody w „Kanie Kościoła”, na których jest Matka Chrystusowa. Może się wam wydać, że jest to jakieś przestawienie kolejności, ale tak było od początku. Tak było już wtedy, gdy jeszcze nikt nie wiedział o Chrystusie, o tym, że Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Wiedziała o … Czytaj dalej

Dzień 9 – Wprowadzenie

DZIEŃ DZIEWIĄTY13 SIERPNIA (CZWARTEK)ZMARTWYCHWSTANIE DZIEŃ WDZIĘCZNOŚCIMatko Łaskawa, dziękuję, że mogłem u stóp Twych dzisiaj się wyżalić,u kolan Matczynych nabrać znów nadziei.Odchodząc, jeszcze Cię proszę,niech mi myśli Twe serdeczne towarzyszą co dzieńi dobrzy Anieli! WPROWADZENIEDziękujemy Boże za kolejny dzień życia i obfitości Twoich darów, jakie odkrywamy dzięki wrażliwości wiary. Chcemy uczynić ten dzień, dniem wdzięczności! Tak … Czytaj dalej

Dzień 8 – Refleksja apelowa

Droga Matko! Dziękujemy, że wysłuchałaś nasze prośby, nawet jeżeli ich spełnienia jeszcze nie dostrzegamy. Na Drodze Krzyżowej naszego Pana Jezusa Chrystusa objawiła się tajemnica prośby, jaka została wypowiedziana w Ogrójcu. Spełniała się wola Ojca Niebieskiego! Krzyk tłumu i ich żądanie, aby Chrystus został ukrzyżowany przyniosło ogrom cierpienia. Wielka tajemnica darów, jakie otrzymuje i ofiaruje człowiek, … Czytaj dalej

Dzień 8 – Rozważania różańcowe

Tajemnica Zmartwychwstania Pańskiego Prośmy naszego Pana o gorliwość wiary, dzięki której będziemy potrafili z gorliwością ogłaszać innym Tajemnicę Życia Boga. Niech wstawiennictwo Matki Bożej chroni nas przed pychą i przekonaniem o mocy własnych sił. Tajemnica Wniebowstąpienia Pańskiego Prośmy naszego Pana o niezachwianą nadzieję, dzięki której będziemy z pokorą przyjmowali Łaskę Boga i wytrwale wspierali podupadających … Czytaj dalej

Dzień 8 – Św. Jan Paweł II

Redemptoris Mater (n. 18-19) 18. To błogosławieństwo osiąga pełnię swego znaczenia wówczas, kiedy Maryja stale pod Krzyżem swego Syna (por. J 19, 25). Sobór stwierdza, że stało się to „nie bez postanowienia Bożego”: „najgłębiej ze swym Jednorodzonym współcierpiała i z ofiarą Jego złączyła się matczynym duchem, z miłością godząc się (na to), aby doznała ofiarniczego … Czytaj dalej

Dzień 8 – Sługa Boży Stefan Wyszyński

Najmilsze dzieci Boże! Maryja nie lubi być sama. Ona lubi towarzystwo. Była w Kanie wśród uczestników wesela. Jest w misterium Chrystusa i Kościoła. Jest w tylu świątyniach. Wybiera sobie różne miejsca na ziemi, aby gromadzić tam wierny lud. Jasna Góra, Kalwaria Zebrzydowska, Leżajsk, Ostra Brama, Kodeń, setki sanktuariów maryjnych w Polsce i na świecie jak … Czytaj dalej