37. Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin – 5-14 sierpnia 2020 roku

Już po raz 37. wyruszy w tym roku Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin Diecezji Warszawsko-Praskiej. Nasze pielgrzymowanie rozpoczynamy tradycyjnie w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Warszawie. W tym roku chcemy zanieść do Pani Jasnogórskiej wiele próśb i podziękowań. Przede wszystkim pragniemy dziękować Bogu za pamiętny rok 1920 i Cud nad Wisłą. Powodem do wdzięczności jest również 100 rocznica urodzin św. Jana Pawła … Czytaj dalej 37. Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin – 5-14 sierpnia 2020 roku

Informacji ciąg dalszy

Ze względów bezpieczeństwa z powodu panującej pandemii covid-19, 37 Praska Pielgrzymka Rodzin wyruszy w formie duchowej. Osoby indywidualne i wspólnoty parafialne będą mogły łączyć się z pielgrzymką duchowo poprzez modlitwę i specjalnie przygotowane na ten czas konferencje, które zostaną opublikowane na stronie internetowej. Aby zachować ciągłość Pielgrzymki, na szlak pątniczy wyruszy tylko kilku osobowa grupa Księży na … Czytaj dalej Informacji ciąg dalszy

37 Pielgrzymka – co nas czeka w roku 2020?

Na pewno zastanawiacie się co nas czeka w tym roku. Pielgrzymka to nie tylko rekolekcje w drodze. Ze względów bezpieczeństwa 37 Pielgrzymka wyruszy w formie duchowej. Osoby indywidualne i wspólnoty parafialne będą mogły łączyć się z pielgrzymką duchowo poprzez modlitwę i specjalnie przygotowane na ten czas konferencje. Wkrótce pojawi się oficjalne pismo od biskupa

Wigilijne Spotkanie Popielgrzymkowe

Pielgrzymów, zarówno pieszych, jak i duchowych, zapraszamy na spotkanie wigilijne w Parafii Narodzenia Pańskiego przy Sanktuarium MB Ostrobramskiej w Warszawie – w niedzielę 12 stycznia spotykamy się na mszy o 10:00. Po mszy Proboszcz zaprasza do Auli św. Jana Pawła II, gdzie podzielimy się opłatkiem, a po 12:00 na jasełka.

Rozważania Dzień X. Temat dnia: Jesteśmy gotowi na wszystko

Tekst dnia: „Gdy on przybył i zobaczył działanie łaski Bożej, ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem wytrwali przy Panu; był bowiem człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary. Pozyskano wtedy wielką liczbę [wiernych] dla Pana.  Udał się też do Tarsu, aby odszukać Szawła. A kiedy [go] znalazł, przyprowadził do Antiochii i przez cały rok pracowali … Czytaj dalej Rozważania Dzień X. Temat dnia: Jesteśmy gotowi na wszystko

Rozważania Dzień IX. Temat dnia: Głoszę Dobrą Nowinę słowem i czynem

Tekst dnia: „A teraz spójrz, Panie, na ich groźby i daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą,  gdy Ty wyciągać będziesz swą rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię świętego Sługi Twego, Jezusa». Po tej modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani, wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże”. (Dz … Czytaj dalej Rozważania Dzień IX. Temat dnia: Głoszę Dobrą Nowinę słowem i czynem

Rozważania Dzień VIII. Temat dnia: Jestem pogodny

Tekst dnia: „Tak bowiem nakazał nam Pan: Ustanowiłem Cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi» Poganie słysząc to radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli.  Słowo Pańskie rozszerzało się po całym kraju. Ale Żydzi podburzyli pobożne a wpływowe niewiasty i znaczniejszych obywateli, wzniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i … Czytaj dalej Rozważania Dzień VIII. Temat dnia: Jestem pogodny

Rozważania Dzień VII. Temat dnia: Żyję łaskami sakramentów świętych

Tekst dnia: „Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego.  Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali [Apostołowie] na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha … Czytaj dalej Rozważania Dzień VII. Temat dnia: Żyję łaskami sakramentów świętych

Rozważania Dzień VI. Temat dnia: Jestem posłuszny Bogu i Jego natchnieniom

Tekst dnia: „W Antiochii, w tamtejszym Kościele, byli prorokami i nauczycielami: Barnaba i Szymon zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się razem z Herodem tetrarchą, i Szaweł.  Gdy odprawili publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: «Wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem».  Wtedy po poście i modlitwie oraz po … Czytaj dalej Rozważania Dzień VI. Temat dnia: Jestem posłuszny Bogu i Jego natchnieniom

Rozważania Dzień V. Temat dnia: Przebaczam

Tekst dnia: „Gdy to usłyszeli, zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na niego. A on pełen Ducha Świętego patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po prawicy Boga. I rzekł: «Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga». A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy … Czytaj dalej Rozważania Dzień V. Temat dnia: Przebaczam