Dzień 7 – Refleksja apelowa

Wieczorny apel z Maryją! Weselne doświadczenia z Kany zmuszają nas, sługi Bożych tajemnic, do refleksji nad wypełnieniem woli Jezusa Chrystusa. Mieliśmy dzisiaj z odwagą wejść w nasze życie i tajemnice wiary. Wielu może odpowiedzieć: Nie potrzeba odwagi, aby napełnić stągwie wodą! A ile jest odwagi życia i poświęcenia miłości w codziennej wierności dla najbliższych, pomocy okazywanej potrzebującym, ofiarności duszy dla otaczanych modlitwą? Niech nie opuszcza nas odwaga i na słowo Pana Jezusa podzielmy się „wodą naszych stągwi” z innymi. To On wniesie w życie bliźnich Swój pokój, wewnętrzną radość i uwielbienie dla dobroci Boga. Wierność i pokora stają się znakiem odwagi. Matko Najświętsza! Stajemy przy Tobie w godzinie Apelu i prosimy, abyś zawsze wspierała naszą służbę dla Boga.