Dzień 7 – Rozważania różańcowe

Tajemnica Modlitwy w Ogrójcu

Modlitwa Jezusa Chrystusa w Ogrójcu uczy nas, że odwaga to nie jest brak jakichkolwiek trudności, ale ufność, że z Bogiem przejdziemy przez każde życiowe doświadczenie. Niech wstawiennictwo Matki Bożej wspiera naszą wierność dla Boga i Jego dzieł.

Tajemnica Biczowania

Przepełnione bólem biczowanie Pana Jezusa odkrywa zdolność człowieka do zadawania cierpienia, ale także zwycięstwo Boga nad ludzką niewdzięcznością. Niech wstawiennictwo Matki Bożej uzdolni nas do chronienia każdego dobra w bliźnim.

Tajemnica Cierniem ukoronowania

Korona cierniowa naszego Pana miała pomniejszyć Jego godność królewską, a stała się wyjątkowym znakiem władzy, jaka jest wypełniana przez służbę i miłość. Niech wstawiennictwo Matki Bożej da nam odwagę w naśladowaniu służby i uniżenia naszego Pana.

Tajemnica Drogi Krzyżowej

Droga krzyżowa to doświadczenie cierpienia i odrzucenia przez tłumy ludzi, trud powstania z upadków, pokorne przyjęcie pomocy nielicznych, bliskość Matki Bolesnej, a nade wszystko triumf Miłości Boga. Niech wstawiennictwo Matki Bożej chroni nas przed lekceważeniem dzieł Boga i Jego Miłości.

Tajemnica śmierci na Krzyżu

Umieszczony na krzyżu napis o królewskiej godności Jezusa Chrystusa otrzymał wyjątkowe dopełnienie w ofiarowanej nam macierzyńskiej miłości Maryi, a dla Dobrego Łotra był obietnicą raju. Niech wstawiennictwo Matki Bożej sprawi, że razem z Nią będziemy odkrywać tajemnice Boga i z odwagą głosić je innym.