Dzień 8 – Wprowadzenie

DZIEŃ ÓSMY
12 SIERPNIA (ŚRODA)
DROGA KRZYŻOWA

DZIEŃ PROŚBY
Matko Najłaskawsza,
wysłuchaj, proszę, moich zwykłych i niezwykłych próśb:
daj zaznać ulgi, radości, rozkoszy,
że dzięki Tobie
przeciwności został pokonany próg!


WPROWADZENIE
Dla wielu z nas, każda środa jest wyjątkową tajemnicą opieki Matki Bożej, która nieustannie jest gotowa nam pomagać. Razem z Nią chcemy uczyć się, jak prosić Boga i Matkę Syna Bożego, aby to był znak naszej ufności i miłości! Wiemy, że powinniśmy zacząć od wdzięczności za ofiarowane nam dary i podjąć dzisiejsze starania z troską o wypełnienie woli Bożej i gorliwością w przeżywaniu Miłości Boga. Bądźmy pokorni w zanoszonych prośbach i hojni w spełnianiu nadziei innych.