Dzień 4 – Refleksja apelowa

Droga Matko! Razem z Tobą przeszliśmy po dzisiejszych drogach naszego życia i wiary. Zanim oddamy chwałę Bogu i z dziecięcą ufnością powierzymy się Twojej Macierzyńskiej opiece, chcemy wyznać: choć staraliśmy się być z Tobą zawsze, to potrzebujemy dalszej troski o rozwiązywanie spraw życia z dobrocią Boga; choć zrobiliśmy wiele, aby pamiętać o Bogu i rozważać Jego Słowo, to potrzebujemy dalszego nawrócenia duszy, aby nasze życie przyniosło tak błogosławione owoce Boga, jak Ty to czyniłaś; choć postanowiliśmy czuwać nad naszymi myślami, słowami i uczynkami, to za wiele było w nas tylko ludzkich planów i ziemskich gwarancji. Uznając naszą słabości i ponawiając nasze pragnienie życia dla Boga, zawierzamy Ci wszystko kim jesteśmy i co posiadamy. Bądź naszą Matką!