Dzień 4 – Rozważania różańcowe

Tajemnica Zwiastowania Pańskiego

Jakże potrzeba naszego nawrócenia, aby wszystkie tajemnice naszego życia potrafić przeżywać w łączności z Bogiem i wypełniać Jego wolę. Niech wstawiennictwo Matki Bożej umocni nas, abyśmy razem z Nią mówili Bogu: „Niech mi się tanie według Twego Słowa!”

Tajemnica Nawiedzenia św. Elżbiety

Historia Św. Elżbiety przekonuje nas, że ktoś może uchodzić w oczach ludzi za kogoś innego niż jest nim w oczach Boga. Niech wstawiennictwo Matki Bożej sprawi, że ofiarujemy każdemu człowiekowi pozdrowienie samego Boga i dar Jego Ducha.

Tajemnica Narodzenia Pańskiego

Jak wiele potrzeba było wiary, aby pasterze dostrzegli Zbawiciela w malutkim dziecku, które leżało owinięte w pieluszki w żłobie. Niech wstawiennictwo Matki Bożej da nam tę wrażliwość serca, jaką wyraża miłość matki do dziecka oraz pokorną duszę, która zawsze dostrzega znaki Boga.

Tajemnica Ofiarowania Pańskiego

Dobrze wiemy, że nie wystarczy ogłaszać naszą gotowość ofiarowania wszystkiego Bogu, ale potrzeba takiej ofiarności Wiary, w której objawią się dzieła samego Boga. Niech wstawiennictwo Matki Bożej pomaga nam szanować troskę Dobrego Pasterza.

Tajemnica znalezienia w Świątyni

Wśród różnych naszych postanowień i poszukiwań Bożych tajemnic, nie możemy zapomnieć, że zawsze powinniśmy trwać w tym, co należy do naszego Ojca w niebie. Niech wstawiennictwo Matki Bożej umacnia naszą wytrwałość w wierze i gorliwość w poznawaniu Bożych tajemnic.