Dzień 5 – Wprowadzenie

DZIEŃ PIĄTY
9 SIERPNIA (NIEDZIELA)
ZNALEZIENIE


DZIEŃ PEŁNIENIA WOLI BOŻEJ
Najlepsza Matko,
obdarz mnie łaską dostrzegania woli Bożej w tym,
co mnie każdego dnia spotyka!
Daj mi łaskę odwagi powiedzenia – jak Jezus w Ogrójcu:
Niech Twoja, nie moja wola się stanie –
z ufnością!


WPROWADZENIE
Jakże nie cieszyć się u progu tak pięknego dnia, Dnia Pańskiego! To przecież dla nas otwierasz Boże zdroje Swoich łask i pragniesz nas napełnić mocą Swojego Życia. Rozważając tajemnicę znalezienia Pana Jezusa w Świątyni Jerozolimskiej, uświadamiamy sobie, że nie wystarczy sama obecność w pewnym miejscu, określonym czasie i podczas obrzędów, które uobecniają Twoje Zbawcze Dzieło. Aby pełnić Twoją wolę, potrzebujemy przede wszystkim wrażliwości Matki Bożej, która rozważała Twoje Słowo, pełniła Twoją Wolę i stała się najpiękniejszą Świątynią Twojego Ducha.