Dzień 9 – Rozważania różańcowe

Tajemnica Chrztu Pańskiego

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata! Wspomagaj nas, abyśmy z wdzięcznością przyjmując Miłość Boga, z oddaniem odpowiadali na Nią w naszym życiu! Niech wstawiennictwo Matki Bożej chroni w nas Łaskę Boga.

Tajemnica Cudu w Kanie

Boski Oblubieńcze, który obdarzasz Swój lud weselem! Wspomagaj nas, abyśmy zawsze z godnością nosili szatę wybrania za Dzieci Boga. Niech wstawiennictwo Matki Bożej chroni nas przed brudem grzechów.

Tajemnica Głoszenia Królestwa Bożego i wzywania do nawrócenia

Nasz Nauczycielu, który uczysz nas wypełnić dzieła Boga! Wspomagaj nas, abyśmy nigdy nie zaparli się Boga i przynosili owoce Twojego Słowa. Niech wstawiennictwo Matki Bożej wspomaga nas w rozważaniu i wypełnianiu Woli Boga.

Tajemnica Przemienienia Pańskiego

Boski Mistrzu, który objawiasz nam tajemnice Świętości Boga! Wspomagaj nas, abyśmy doświadczając mocy Chwały Boga, potrafili zachować mocną Wiarę w przeciwnościach życia. Niech wstawiennictwo Matki Bożej nauczy nas żyć w Jasność Bożego Ducha.

Tajemnica Ustanowienia Eucharystii

Najwyższy i Wieczny Kapłanie, który oddałeś w ofierze za nas samego Siebie! Wspomagaj nas, abyśmy zawsze żyli mocą Świętych Sakramentów. Niech wstawiennictwo Matki Bożej wspomaga nas w dziele jedności z Bogiem.