Dzień 9 – Refleksja apelowa

Dziękujemy Boże za ten wyjątkowy dzień, w którym rozlała się Twoja Łaska i objawiła Twoja Miłość! Jak kochające dzieci, pragniemy wypowiedzieć w głębi naszych dusz to wszystko, co dzięki Twojej Łasce wypełniło się w naszym życiu oraz we wspólnocie wiary uwielbiać za wielkie dzieła Twojej Dobroci. Oddajemy wszystkie nasze starania i prosimy gorąco, abyś przeprowadził nas przez doświadczenia obecnego czasu i objawił Swoją Wszechmoc, zgodnie z Twoją Wolą. Matko Boża! Nasza Pani Łaskawa! Chroń nas i wskazuj drogę wierności, abyśmy nie zawahali się oddać nasze serca, dusze i ciało dla Chwały Boga!