Dzień 8 – Refleksja apelowa

Droga Matko! Dziękujemy, że wysłuchałaś nasze prośby, nawet jeżeli ich spełnienia jeszcze nie dostrzegamy. Na Drodze Krzyżowej naszego Pana Jezusa Chrystusa objawiła się tajemnica prośby, jaka została wypowiedziana w Ogrójcu. Spełniała się wola Ojca Niebieskiego! Krzyk tłumu i ich żądanie, aby Chrystus został ukrzyżowany przyniosło ogrom cierpienia. Wielka tajemnica darów, jakie otrzymuje i ofiaruje człowiek, gdy potrafi z pokorą serca prosić Boga. My też stajemy w tej godzinie apelowej i prosimy: Przyjmij Matko nasze starania i nas samych. Tyś naszą ucieczką w potrzebach, pomocą w uciskach i smutku!