Dzień 8 – Rozważania różańcowe

Tajemnica Zmartwychwstania Pańskiego

Prośmy naszego Pana o gorliwość wiary, dzięki której będziemy potrafili z gorliwością ogłaszać innym Tajemnicę Życia Boga. Niech wstawiennictwo Matki Bożej chroni nas przed pychą i przekonaniem o mocy własnych sił.

Tajemnica Wniebowstąpienia Pańskiego

Prośmy naszego Pana o niezachwianą nadzieję, dzięki której będziemy z pokorą przyjmowali Łaskę Boga i wytrwale wspierali podupadających na duchu. Niech wstawiennictwo Matki Bożej pomaga nam zachować pragnienie nieba.

Tajemnica Zesłania Ducha Świętego

Prośmy naszego Pana o moc Miłości, dzięki której umacnia się wspólnota Kościoła i wypełniają się tajemnice naszej wiary. Niech wstawiennictwo Matki Bożej rozwija w nas Dary Ducha Świętego.

Tajemnica Wniebowzięcia NMP

Prośmy naszego Pana o taką dojrzałość wiary, aby była światłem świata i solą ziemi. Niech wstawiennictwo Matki Bożej wspomaga nas w pragnieniu świętości.

Tajemnica Ukoronowania NMP na Królową nieba i ziemi

Prośmy naszego Pana o wypełnienie się jego Woli na ziemi, tak jak w niebie. Niech wstawiennictwo Matki Bożej pomoże nam pokonać wszelkie przeciwności.