Dzień 7 – Wprowadzenie

DZIEŃ SIÓDMY
11 SIERPNIA (WTOREK)
WESELE W KANIE

DZIEŃ ODWAGI
Matko Łaskawa,
z jaką mocą łamiesz strzały nieprzyjaciół naszych,
z jaką determinacją osłaniasz nas, swe dzieci,
przed Gniewem Bożym!
Spraw, Matko,
bym mógł skruszyć strzały zwątpienia i rozpaczy
i pozwól mi w fałdach Twego płaszcza
ukryć się jak dziecko!


WPROWADZENIE
Matko Boża Łaskawa! Stajemy przy Tobie i rozważamy dar Twojej opieki. Zawsze, gdy stoimy obok kogoś, kto nas broni i wspiera, jesteśmy spokojniejsi i z odwagą podejmujemy nasze wyzwania. Z taką wrażliwością pragniemy przeżyć ten dzień i zrobić wszystko, co mówi Twój Syn. Niech ewangeliczne wezwanie, aby napełnić stągwie wodą, mobilizuje nas do oddanego życia i ufnej wiary. Niech nie słabnie w nas nadzieja, że skoro na Słowo Pana zaniesiemy owoc naszych starań innym, to dzięki Niemu dzieło naszych rąk stanie się radością Życia.