Rozważania Dzień VI. Temat dnia: Jestem posłuszny Bogu i Jego natchnieniom

Tekst dnia:

„W Antiochii, w tamtejszym Kościele, byli prorokami i nauczycielami: Barnaba i Szymon zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się razem z Herodem tetrarchą, i Szaweł.  Gdy odprawili publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: «Wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem».  Wtedy po poście i modlitwie oraz po włożeniu na nich rąk, wyprawili ich.  A oni wysłani przez Ducha Świętego zeszli do Seleucji, a stamtąd odpłynęli na Cypr”. (Dz 13, 1-4)

 

Tekst do Koronki:

„Dziś lekarz zdecydował, że mam nie chodzić na mszę św., tylko do Komunii św.; gorąco pragnęłam być na mszy św., jednak spowiednik zgodnie z lekarzem powiedział, aby być posłuszną. — Wolą Bożą jest, aby siostra była zdrowa, i nie wolno siostrze się w niczym umartwiać, niech siostra będzie posłuszna, a Bóg siostrze to wynagrodzi. — Czułam, że te słowa spowiednika to są słowa Pana Jezusa, i chociaż mi żal było opuszczać mszy św., gdyż mi Bóg udzielał łaski, że mogłam widzieć małe Dziecię Jezus, ale jednak posłuszeństwo przekładam ponad wszystko. Pogrążyłam się w modlitwie i odprawiłam pokutę; wtem nagle ujrzałam Pana, który mi rzekł: Córko moja, wiedz, że większą chwałę oddajesz mi przez jeden akt posłuszeństwa niżeli przez długie modlitwy i umartwienia. O, jak dobrze jest żyć pod posłuszeństwem, żyć w świadomości, że wszystko, co czynię, jest miłe Bogu”. (Dzienniczek 894)

 

Patron dnia: bł. Honorat Koźmiński, św. Wawrzyniec diakon