Rozważania Dzień VIII. Temat dnia: Jestem pogodny

Tekst dnia:

„Tak bowiem nakazał nam Pan: Ustanowiłem Cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi» Poganie słysząc to radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli.  Słowo Pańskie rozszerzało się po całym kraju. Ale Żydzi podburzyli pobożne a wpływowe niewiasty i znaczniejszych obywateli, wzniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swoich granic. A oni otrząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli do Ikonium,  a uczniów napełniało wesele i Duch Święty”. (Dz 13, 47-52) 

 

Tekst do Koronki:

„Ścigasz mnie, o Panie, swą miłością, jak promień słońca przenikasz wnętrze moje i przemieniasz ciemność mej duszy w jasność swoją. Czuję dobrze, że żyję w Tobie jako jedna mała iskierka, pochłonięta przez żar niepojęty, w którym płoniesz, o Trójco niepojęta. Nie masz większej radości nad miłość Boga. Już tu na ziemi możemy kosztować szczęścia niebian przez ścisłą łączność z Bogiem — dziwną i nieraz dla nas niepojętą. Można mieć tę samą łaskę przez prostą wierność duszy. Kiedy mnie opanowuje niechęć i monotonia co do obowiązków. Wtenczas uprzytamniam sobie, że jestem w domu Pańskim, gdzie nic nie ma małego, gdzie od tego małego czynu mojego, a w sposób przebóstwiony wykonanego, zależy chwała Kościoła i postęp niejednej duszy, a więc nie masz nic małego w zakonie”. (Dzienniczek 507-508)

 

Patron dnia: bł. Piotr Jerzy Frasatti, św. Innocenty XI papież

Lektura dnia – Radujcie się zawsze w Panu!” (Flp 4,4) List do Młodzieży Papież Benedykt XVI 2012