Rozważania Dzień II. Temat dnia: Budujemy wspólnotę

Tekst dnia:

„Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy oni mieli wielką łaskę.  Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze [uzyskane] ze sprzedaży, i składali je u stóp Apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby. Tak Józef, nazwany przez Apostołów Barnabas, to znaczy „Syn Pocieszenia”, lewita rodem z Cypru, sprzedał ziemię, którą posiadał, a pieniądze przyniósł i złożył u stóp Apostołów”. (Dz 4, 32-37)

 

Tekst do Koronki Bożego Miłosierdzia 

 „W dniu każdym robię wielkie wysilenia,

By brać udział w życiu wspólnym,

A przez to wypraszać łaski dla dusz zbawienia,

Zasłaniając ich swą ofiarą przed ogniem piekielnym. Bo, choćby dla jednej duszy zbawienia, warto się poświęcać przez życie całe i ponieść największe ofiary i udręczenia, widząc, jak wielką Bóg ma z tego chwałę”. (Dzienniczek 1435)


Patron dnia: 11 Sióstr Nazaretanek z Nowogródka