Dzień 6 – Rozważania różańcowe

Tajemnica Zwiastowania Pańskiego
Dzięki Maryi otrzymaliśmy potwierdzenie, że Bóg nie pozostawia tych, którzy podejmują Jego dzieła i wspiera ich mocą Ducha Świętego. Niech wstawiennictwo Matki Bożej odnawia naszą wiarę i chroni naszą więź z Bogiem.

Tajemnica Nawiedzenia św. Elżbiety
To co tak często kojarzy się nam tylko z cierpieniem, niesie także wielką nadzieję i dar wspólnoty dobra z tymi, których wsparcie jest dla znakiem opieki samego Boga. Niech wstawiennictwo Matki Bożej uczyni z nas opiekunów Bożych darów w bliźnich.

Tajemnica Narodzenia Pańskiego
Jak wielka Tajemnica Miłości Boga jest wpisana w każde doświadczenie naszego życia. Nie jest łatwo to odczytać i przyjąć z nadzieją. Niech wstawiennictwo Matki Bożej sprawi, że napełni nasze dusze Miłość Boga, która jest silniejsza niż grzech i przemienia smutek w radość.

Tajemnica Ofiarowania Pańskiego
Tak podniosłe wydarzenie, jakim było ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni Jerozolimskiej, przez proroctwo Symeona zostało naznaczone tajemnicą cierpienia i bólu. Niech wstawiennictwo Matki Bożej sprawi, że obietnica bliskości i wsparcia Boga nie zostanie w nas zasłonięta ludzkimi obawami i przewidywaniem życiowych problemów.

Tajemnica znalezienia w Świątyni
Tak często nie dostrzegamy, że nasze wyznanie wierności dla Boga jest jednocześnie wyjątkowym objawieniem przez Boga, darów Jego Miłości. Niech wstawiennictwo Matki Bożej umacnia nas w zachowaniu wszystkich darów Boga i doświadczaniu Jego Miłości.