Dzień 5 – Rozważania różańcowe

Tajemnica Zmartwychwstania Pańskiego

Zmartwychwstanie Pańskie wprowadziło uczniów i niewiasty w wyjątkową tajemnicę pełnienia woli Bożej. Radość ze spotkania żyjącego Pana, łączyła się z nowym doświadczeniem wiary. Niech wstawiennictwo Matki Bożej będzie dla nas pomocą w zaufaniu Bogu i pełnieniu Jego woli.

Tajemnica Wniebowstąpienia Pańskiego

Wniebowstąpienie Pańskie otworzyło przed uczniami tajemnice nieba, ale jednocześnie było wezwaniem do kontynuacji dzieła Boga w Imię Jezusa Chrystusa. Niech wstawiennictwo Matki Bożej uczy nas, jak trwać we wspólnocie wiary i oczekiwać na dary Boga.

Tajemnica Zesłania Ducha Świętego

Zesłanie Ducha Świętego w tak wyjątkowy sposób wprowadziło uczniów w tajemnicę jedności z Bogiem, że pełnienie Jego woli nie było narzuconym zadaniem, ale sensem życia. Niech wstawiennictwo Matki Bożej wspomaga nas w życiu Mocą Ducha Świętego.

Tajemnica Wniebowzięcia NMP

Matka Boża była darem tajemnic Nieba dla ziemi, a Jej wniebowzięcie jest nadzieją na naszą wieczność i źródłem niebieskich darów Boga dzisiaj. Niech wstawiennictwo Matki Bożej chroni nas przed zaniedbywaniem wiecznych tajemnic Boga.

Tajemnica Ukoronowania NMP na Królową nieba i ziemi

Królowanie Boga zawsze wprowadza nas w tajemnicę służby i pełnienia Jego woli. Królewska godność Maryi jest objawieniem Chwały Boga, która staje się udziałem ziemi przez pokorne życie Jego sług. Niech wstawiennictwo Matki Bożej pomoże nam służyć Bogu i ludziom.