Dzień 5 – Refleksja apelowa

Dopełnia się Dzień Pański, wyjątkowy czas, w którym zbliżaliśmy się do tajemnicy Życia Bożego i pragnęliśmy z radością Je przeżywać. Ofiarowana nam dzisiaj tajemnica znalezienia Jezusa w Świątyni Jerozolimskiej, zachęca do refleksji nad naszą drogą na spotkanie Boga i skutkami tego doświadczenia. Uwielbiajmy Boga za wszystkie dary, jakie dzisiaj mogliśmy przyjąć! Zastanówmy się, czy będąc w drodze do „domu naszego życia”, nie zagubiliśmy więzi z Bogiem? Dziękujmy za wszystkie owoce naszej wytrwałości, dzięki której odnaleźliśmy Pana w rozważaniu Bożego Słowa i pełnieniu Jego woli. Z nową gorliwością przyjmijmy Jego wezwanie, aby zawsze być w tym, co należy do Boga. Matko zawierzenia i Nauczycielko wypełniania woli Boga, oddajemy Ci tajemnice dzisiejszego dnia i prosimy, abyś miała nas w opiece.