Dzień 2 – Rozważania różańcowe

Tajemnica Chrztu Pańskiego

Bóg objawia Swoją Miłość w bogactwie darów, jakie ofiaruje człowiekowi. Chrzest Pański przypomina nam bogactwo Łaski każdego Sakramentu. Niech wstawiennictwo Matki Bożej wspiera naszą nadzieję i sprawi, że nasze pragnienia duchowe pomogą nam żyć, jak Dzieci Boga!

Tajemnica Cudu w Kanie

Miłość Boga jest tak wyjątkowo wpisana w wierność małżeńską i serdeczność rodzinną. Jakże pięknym obrazem niezachwianej nadziei jest ofiarna troska o dobro i rozwój rodziców i dzieci. Niech wstawiennictwo Matki Bożej pomaga nam zrobić wszystko, co mówi nasz Pan – Jezus Chrystus!

Tajemnica Głoszenia Królestwa Bożego i wzywania do nawrócenia

Misja ewangelizacyjna zawsze jest wielką troską o zachowanie nadziei, która pomaga człowiekowi na nowo odkryć Dobroć Boga i zawierzyć Jego Miłosierdziu swoje życie. Niech wstawiennictwo Matki Bożej wspomaga nas w trwaniu przy Bogu!

Tajemnica Przemienienia Pańskiego

Chrystus objawił Piękno Boga i Jego Życia! Niech dzięki naszej nadziei, żywa będzie w nas tęsknota za Bogiem i wytrwała troska o uchronienie każdego z Jego darów. Niech wstawiennictwo Matki Bożej uczyni z nas świadków Boga i opiekunów Jego Nadziei w innych!

Tajemnica Ustanowienia Eucharystii

Każda Eucharystia odkrywa przed nami niepojęte dary Miłości Boga. Tylko mocna nadzieja i żywa wiara sprawią, że każdy Sakrament Eucharystii będzie wyjątkowy i zrobimy wszystko, aby z oddaniem go przyjąć. Niech wstawiennictwo Matki Bożej pomoże nam z szacunkiem przyjąć i chronić dar Ciała i Krwi Jej Syna!