Dzień 10 – Rozważania różańcowe

Tajemnica Modlitwy w Ogrójcu

Panie Jezu! Chcemy trwać na modlitwie i zawsze być Twoimi uczniami. Niech wstawiennictwo Matki Bożej umacnia nas, abyśmy nigdy nie zwątpili w opiekę Boga.

Tajemnica Biczowania

Panie Jezu! Nie chcemy zadać ran Twojemu Ciału, jakim jest Kościół. Niech wstawiennictwo Matki Bożej uczyni z nas oddanych obrońców łaski, życia, godności, jedności i pokoju.

Tajemnica Cierniem ukoronowania

Panie Jezu! Pragniemy być budowniczymi Twojego Królestwa w świecie. Niech wstawiennictwo Matki Bożej wspomaga nas w wypełnianiu Dzieł Boga, za jakie my jesteśmy odpowiedzialni.

Tajemnica Drogi Krzyżowej

Panie Jezu! Chcemy być Twoimi uczniami i nieść nasz krzyż, idąc za Tobą. Niech wstawiennictwo Matki Bożej roztoczy Światło Bożej Nadziei nad naszą Ojczyzną.

Tajemnica śmierci na Krzyżu

Panie Jezu! Chcemy umrzeć dla grzechu i żyć w wolności Dzieci Bożych. Niech wstawiennictwo Matki Bożej będzie zawsze przez nas szanowane i przywoływane