Dzień 1 – Wprowadzenie

DZIEŃ PIERWSZY
5 SIERPNIA (ŚRODA)
ZWIASTOWANIE

DZIEŃ WIARY
Matko, dziś u Twych stóp o wiarę proszę,
bym czekając na Twą pomoc, nie zagubił siebie,
by nie usechł listek wątłych mych nadziei,
bym mógł doznać łaski Twej dobroci,
teraz tutaj, a dopiero później –
w niebie!

WPROWADZENIE
Rozpoczynamy wyjątkowy czas pielgrzymki duchowej, aby doświadczyć Mocy Boga, orędownictwa Matki Bożej, wspólnoty przyjmującej Bożego Ducha i odnowienia naszej wiary.
Rozważając Tajemnicę Wiary, stańmy przy Matce Bożej i w każdej tajemnicy dzisiejszego dnia wyznajmy naszą wierność Bogu i gotowość do pełnienia Jego woli.