Dzień 1 – Rozważania różańcowe

Tajemnica Zmartwychwstania Pańskiego

Zmartwychwstały Pan objawia Moc Boga, który pokonuje śmierć i grzech. Dzięki tajemnicy wiary możemy doświadczyć obecności Boga w naszym życiu. Niech wstawiennictwo Matki Bożej pomaga nam dzisiaj wyznać wiarę!

Tajemnica Wniebowstąpienia Pańskiego

Wniebowstąpienie Pana Jezusa jest wyjątkowym wyzwaniem, aby nasze życie i świadectwo wiary przynosiło innym świadectwo o Życiu Boga. Niech wstawiennictwo Matki Bożej pomaga nam zachować wspólnotę wiary z innymi i żyć w łasce Boga!

Tajemnica Zesłania Ducha Świętego

Bóg zesłał Swojego Ducha, aby wspierać nas w doświadczeniu wiary. To dzięki Jego Mocy, odkrywamy, pielęgnujemy i objawiamy innym dar Życia Boga. Niech wstawiennictwo Matki Bożej umacnia w nas dojrzałość wiary!

Tajemnica Wniebowzięcia NMP

Matka Boża Wniebowzięta odnawia naszą wiarę na wieczne życie z Bogiem, a przez znaki w dziejach naszej Ojczyzny potwierdza nieustanną opiekę nad nami. Niech wstawiennictwo Matki Bożej sprawi, że dzięki nam zaznaczą się tajemnice nieba w obecnym czasie!

Tajemnica Ukoronowania NMP na Królową nieba i ziemi

Ponawiamy naszą cześć dla Królowej nieba i ziemi, ale także naszej Ojczyzny – Polski. Niech wstawiennictwo Matki Bożej umacnia nas i sprawi, że w tym akcie oddania odnowi się także nasza wiara i nasze posłuszeństwo Bogu!