Rozważania – Dzień 7 – Tajemnica Koronki do Miłosierdzia Bożego. Modlitwa do Ojca

Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.”

J 17:24