Informacji ciąg dalszy

Ze względów bezpieczeństwa z powodu panującej pandemii covid-19, 37 Praska Pielgrzymka Rodzin wyruszy w formie duchowej. Osoby indywidualne i wspólnoty parafialne będą mogły łączyć się z pielgrzymką duchowo poprzez modlitwę i specjalnie przygotowane na ten czas konferencje, które zostaną opublikowane na stronie internetowej. Aby zachować ciągłość Pielgrzymki, na szlak pątniczy wyruszy tylko kilku osobowa grupa Księży na czele Księdzem Biskupem Markiem Solarczykiem.