Dzień 4 – Wprowadzenie

DZIEŃ CZWARTY
8 SIERPNIA (SOBOTA)
OFIAROWANIE

DZIEŃ NAWRÓCENIA
Matko,
niech serce Twe łaskawe dzisiaj mnie wysłucha,
Mamo, przyjmij prośby mego ducha:
niech nikt z moich nie zginie,
niech się nie zgubi,
jeśli przed zgonem wyzna, że Cię, Matko lubi!


WPROWADZENIE
Bóg ofiarował nam już trzy dni, dzięki którym mieliśmy okazję odkryć na nowo źródło Jego Życia. Któż z nas nie uświadomił sobie, że tak wiele jest w nas braków i niedoskonałości, przez które nie objawia się w pełni Wiara, Nadzieja i Miłość. Potrzebujemy nawrócenia! W ten sobotni dzień prosimy szczególnie Matkę Bożą o pomoc w naszej trosce o udoskonalenie naszego życia z Bogiem. Niech to będzie czas, w którym wszystkie nasze sprawy ofiarujemy Bogu i razem z Nim będziemy je przeżywać. Niech nasze postanowienie przyniesie wrażliwość duszy i otwartość serca, dzięki którym my sami i inni dzięki nam ujrzą Zbawienie Boga.