Dzień 3 – Wprowadzenie

DZIEŃ TRZECI
7 SIERPNIA (PIĄTEK)
NARODZENIE

DZIEŃ MIŁOŚCI
Mamo moja Najłaskawsza,
proszę Cię o serce nowe, czyste, zdolne do kochania,
pełnie miłości i obfite jak źródło przejrzyste,
które przed wylewem swych skarbów wcale się nie wzbrania,
bo pragnie połączyć się z morzem,
portem powołania!


WPROWADZENIE
Jak ważny dzień przed nami – Dzień Miłości! Każdego dnia oczekujemy, że zostaniemy otoczeni miłością przez innych i staramy się okazać ją przez nasze życie. Rozważając tajemnicę Narodzenia Pańskiego, postarajmy się przede wszystkim na nowo przyjąć Miłość, jaką ofiaruje nam sam Bóg. Niech przykład Matki Bożej będzie dla nas zachętą do wiernego wypełniania naszego życiowego powołania i troską o to, co jest darem Miłości Boga dla innych. Postarajmy się także, aby żadna słabość nie osłabiła piękna i mocy Dobroci Boga, którą powinniśmy przyjąć od Niego i ofiarować ją bliźnim.