Dzień 10 – Wprowadzenie

DZIEŃ DZIESIĄTY
14 SIERPNIA (PIĄTEK)
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO


DZIEŃ POKORY
Matko moja Łaskawa,
kiedyś myślałem, że wszystko mogę,
bo mam otwartą głowę, zdolne ręce i dobre chęci.
Nawet myślałem, że mogę zostać kimś ważnym!
Ale poznałem siebie i teraz pragnę jedynie skryć się w Twoim Sercu
i błagać, byś mnie w Nim ukrytego
przeniosła przez życie!


WPROWADZENIE
Kochana Matko, Maryjo! Przed 100 laty, objawiłaś się o poranku nad ziemią Ossowa i umocniłaś tych, którzy ufali w Twoją pomoc i łaskę. Dzisiaj, każdy z nas staje wobec Boga i Ciebie Matko, aby przeżyć wyjątkowy Czas Pokory. Bez tej łaski, nie będziemy potrafili uznać naszej słabości wobec wyzwań obecnego świata i nie ujrzymy czytelnych znaków działania Boga i Jego opieki. Niech nas wypełnia Moc Ducha Świętego i sprawi, że poniesiemy znak Wiary, Nadziei i Miłości!